اعضای هیات مدیره و موسس

ما متعهد به کار هستیم

دکتر زهره شوری جزه ئی

موسس و مدیرعامل


محقق و پژوهشگر اجتماعی.

عضو کارگروه مرکزی کارآفرینی ، تعاون و اقتصاد شهری ستاد توان افزایی و حمایت از سمن های شورای شهر تهران.

دبیر کارگروه معلولین منطقه ۱۶ ستاد توان افزایی و حمایت از سمن های شورای شهر تهران.

كارشناس ارشد فرهنگي هنري سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران.

ریس هیئت مدیره انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران.

مدیر عامل انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس : 53134

شماره همراه : *******0912

: zshoori@tajali.org

: zshoori@tajali.org

علیرضا سلامی

رئیس هیئت مدیره


کارشناس حقوق.

کارشناس سازمان بهزیستی شهرری.

مدیر عامل انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران.

ریس هیئت مدیره انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس :53134

شماره همراه : *******0912

پست الکترونیک : info@tajali.org

حسین عسکری چاروچی

عضو هیئت مدیره


محقق و جامعه شناس.

کارشناس ارشد جامعه شناسی.

استاد و مدرس دروس جامعه شناسی.

عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس : ********021

شماره همراه : 0912*******

پست الکترونیک : info@tajali.org

مهندس علی نوردهر راجیری

مدیر IT


کارشناس صنایع غذایی

کارشناس امنیت شبکه

کارشناس علوم کامپیوتر

کارشناس فناوری شبکه های کامپیوتری

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس مدارس کودکان خانه کار

مدیر IT انجمن نابینایان تجلی توانای و تجربه ری

مشاور انجمن نابینایان تجلی توانای و تجربه ری

مشاور انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران

مشاور انجمن نابینایان باور در حوزه آی تی

مشاور انجمن اتیسم در حوضه آی تی

پباده سازی کتابخانه گویای متمرکر آنلاین

اولین و تنها بنیان گذار سیستم های ERP و سامانه های گویا ویژه اشخاص نابینا و کم بینا در حوزه کسب و کار در خاورمیانه

شماره تماس : ********021

شماره همراه : 09361287445

پست الکترونیک

rajeery@yahoo.com

rajeery@gmail.com