ما متعهد به کار هستیم

دکتر زهره شوری جزه ئی

موسس و مدیرعامل


محقق و پژوهشگر اجتماعی.

عضو کارگروه مرکزی کارآفرینی ، تعاون و اقتصاد شهری ستاد توان افزایی و حمایت از سمن های شورای شهر تهران.

دبیر کارگروه معلولین منطقه ۱۶ ستاد توان افزایی و حمایت از سمن های شورای شهر تهران.

كارشناس ارشد فرهنگي هنري سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران.

ریس هیئت مدیره انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران.

مدیر عامل انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس : ********021

شماره همراه : *******0912

پست الکترونیک : info@tajali.org

علیرضا سلامی

رئیس هیئت مدیره


کارشناس حقوق.

کارشناس سازمان بهزیستی شهرری.

مدیر عامل انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران.

ریس هیئت مدیره انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس : ********021

شماره همراه : *******0912

پست الکترونیک : info@tajali.org

داود حسنیه

عضو هیئت مدیره


وكيل پایه یک دادگستري.

کارشناس ارشد حقوق.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران.

عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس : ********021

شماره همراه : 091222444863

پست الکترونیک : info@tajali.org

اکبر اناری

عضو هیئت مدیره


وكيل پایه یک دادگستري.

کارشناس ارشد حقوق.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران.

عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس : ********021

شماره همراه : 09123508092

پست الکترونیک : info@tajali.org

امیرحسین شاهوردی

عضو هیئت مدیره


كارشناس مديريت امور فرهنگي سازمان فرنگی هنری شهر تهران.

عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری.

شماره تماس : ********021

شماره همراه : *******0912

پست الکترونیک : info@tajali.org

مهندس علی نوردهر راجیری

مدیر IT


کارشناس ارشد امنیت شبکه

کارشناس علوم کامپیوتر

کارشناس علوم مخابرات

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر IT انجمن نابینایان تجلی توانای و تجربه ری

مشاور انجمن نابینایان تجلی توانای و تجربه ری

مشاور انجمن حمایت و هدایت نابینایان و کم بینایان استان تهران

شماره تماس : ********021

شماره همراه : 09361287445

پست الکترونیک

rajeery@yahoo.com

rajeery@gmail.com

فعالیت ما

بسته بندی و بازاریابی تلفنی


  • بسته بندی72%

  • مونتاژکاری72%

  • بازاریابی و فروش تلفنی90%

طراحی سایت خود را به ما بسپارید